Linh sư

As low as 990,000 ₫

Ý nghĩa biểu tượng:

Linh sư là linh thú bảo hộ chống tà khí đầy uy quyền, từ xưa đã được xem là Phật khuyển, hiện thân của sức mạnh vô song cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Copyright © 2013-2020, Luckii.com