Thủ ấn

As low as 690,000 ₫

Ý nghĩa biểu tượng:

Thủ ấn là lời nhắn gửi thực hành Bồ tát hạnh, cứu độ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, tạo nhiều phước lành. Từ đó, đem lại cuộc sống hài hòa, an lạc cho bản thân, gia đình, con cháu về sau.

Copyright © 2013-2020, Luckii.com